M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. június 30 – án 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

Napirend előtt bejelentés a Szekszárd Sport u. 1. szám alatti 3802 hrsz-ú volt „Dózsa-pálya” önkormányzati tulajdonba adásáról.


NAPIREND:

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(163. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról (tervezet)
(141. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(150. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról (tervezet)
(178. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(155. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(154. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről
(174. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységéről
(175. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Beszámoló az Ipari Park Kft. 2010. évi tevékenységéről
(182. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

11. Szekszárd város Aranykönyve 2010.
(177. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

12. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(161. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási megállapodások módosítására
(159. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
(160. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15. Megállapodás Tolna Város Önkormányzatával közoktatási feladat ellátására
(162. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyása
(167. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

17. A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövő feladat-ellátási megállapodások jóváhagyása
(172. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

18. Javaslat közoktatási, és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására
(168. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására
(169. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

20. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(170. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére
(165. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Beszámoló a Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0011) pályázatról, javaslat a pályázat megvalósításához szükséges technikai álláshelyek biztosítására
(166. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

23. Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történő bővítésére
(152. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Döntés a Várköz - Szent László utca öszekötő út megépítése céljából kisajátítási eljárás megindítására
(173. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

25. Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” elnevezésű (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) pályázatra forrás biztosítására
(156. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

27. Javaslat telek kiegészítés jóváhagyására
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

28. Az EU önerő alapra pályázat benyújtása
(181. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(157. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


31. Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(171. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

32. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(158. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Szekszárd, 2011. június 24.


Horváth István
polgármester
 

További napirendi javaslat:

- A Szekszárdi Strand- és élményfürdő tervezésére és kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítása
(183. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- A Szekszárdi Strand- és élményfürdő kivitelezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés jóváhagyása
(184. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- A Szekszárdi Strand- és élményfürdő kivitelezésére vonatkozó engedményezési szerződések alapján járó kifizetések engedélyezése 
(185. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester