M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. január 29-én (csütörtökön) 11 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 


NAPIREND


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a közterületek használatáról (II. forduló)
(3. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány )
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ A luxusadóval kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 38/2008. (XII.5.) rendelet hatályon kívül helyezése
(1. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(18. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 
(17. sz. előterjesztés, letölthető PDF állománykiegészítés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és Munkarend)
(19. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

 6./ Javaslat fogorvosi körzetek módosítására
(10. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……/2009. (…..) rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 10/2002. (VII.2.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(16. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2009. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(5. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

9./ Javaslat önkormányzati intézményvezetők 2009. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(4. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Javaslat Szekszárd Város Közoktatási Minőségirányítási Programjának jóváhagyására
(8. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

11./ Javaslat a Hollós László Emlékév programjára
(9. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

12./ Döntés folyószámlahitel felvételéről
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

13./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata előzetes beszerzési tervének jóváhagyása
(11. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
(2. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Javaslat „közösségi közlekedés projektgenerálása” pályázat támogatására
(6. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

16./ Lemondás TEUT támogatásról
(12. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Javaslat körjegyzőségi megállapodás felülvizsgálatára
(21. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

18./ Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve
(22. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

19./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(7. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató a közoktatási intézmények 2008. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatai
(tájékoztató 2, letölthető PDF állomány)
- Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2008. évi megvalósulásáról
(tájékoztató 3, letölthető PDF állománymelléklet)
- Tájékoztató a körforgalom kialakításával kapcsolatos tárgyalásokról
(tájékoztató 1, letölthető PDF állomány)

21./ Interpellációk, kérdések: 
Írásbeli válasz:
- Kővári László interpellációja Horváth István polgármesterhez a MÁV menetrenddel kapcsolatban, letölthető PDF állomány


ZÁRT ÜLÉS:

22./ Szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2009. január 21.

Horváth István
polgármester

 

Javaslat a 3807/4. hrsz-ú ingatlanból területrész térítésmentes tulajdonba vételére településfejlesztés céljából
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(23. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)

Javaslat az „Önkormányzati Társulás a Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására” társulási megállapodásának jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
(24. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)