M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. október 30-án (csütörtökön) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

Napirend előtt:
- Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag eskütétele
- Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar fejlesztéseiről

Napirend

1./ Szekszárdi Önkormányzat .../2008. (...) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(268. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Törvényességi észrevétel a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. sz. rendeletre
(254. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Törvényességi észrevétel a közgyűlés működésére, mulasztására
(255. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

 

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

 

 

4./ Törvényességi észrevétel a közgyűlés működésére
(256. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Javaslat a Babits Mihály Emlékház felújításának támogatására
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő : Horváth István polgármester
Az előterjesztés a közgyűlésen kerül kiosztásra.

6./ Előterjesztés a diszpécserszolgálat bevezetésére a szekszárdi központi ügyeleten
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő : Dr. Göttlinger István irodavezető
(Az anyagkiküldésig az OMSZ válasza a Jogi és Ügyrendi Bizottság észrevételeire nem érkezett meg, ezért az anyag a közgyűlésen kerül kiosztásra.)

7./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodás módosítása
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő : Horváth István polgármester
Az előterjesztés a közgyűlésen kerül kiosztásra.

8./ A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezése a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule közös fenntartására
(269. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

9./ Javaslat alapítványok támogatására
(266. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

10./ Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
(259. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Szeleczki József irodavezető

11./ Javaslat a Családsegítő Központ névváltozásának jóváhagyására
(258. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Dr. Göttlinger István irodavezető

12./ Hajléktalan Gondozási Központ épületbővítése
(262. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

13./ Megállapodás a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. sz. alatti mélyparkoló ügyében
(261. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

14./ Javaslat a 2008. évi közmeghallgatás meghirdetésére
(252. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

15./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(253. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Kérdések, interpellációk
- Dr. Gaál Zsuzsanna interpellációjára adott írásbeli válasz

ZÁRT ÜLÉS:

17./ Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetőjének megválasztására

18./ Javaslat díszpolgári cím odaítélésére

19./ Javaslat "Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak" Közalapítvány kuratóriumi tagjának és elnökének megválasztására

20./ Kezességvállalási nyilatkozat DDOP-2008.-1.1.1-002 sz. infrastruktúra pályázathoz

21./ Felhatalmazás az SHG Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Kft. létrehozására

22./ Kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására

23./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

24./ Közterület-használati engedély kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés felterjesztése

Szekszárd, 2008. október 22.