M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. május 28-án (kedden) tartandó ülésére

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme

Ideje: 14.00 óra

 

 

 

Nyilvános ülés

 

 

  1. / napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról

(139. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet) - (3.sz.melléklet) - (4.sz.melléklet) - (5.sz.melléklet) - (6.sz.melléklet)

Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

  1. / napirendi pont

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól

(142. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ vezető,
  Tamási Anna igazgatóságvezető

 

  1. / napirendi pont

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól

(143. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Rottenbacher Ádám intézményvezető,

  Tamási Anna igazgatóságvezető

 

  1. /napirendi pont

Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2018. évi tapasztalatairól

(144. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető

 

  1. / napirendi pont

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

(153. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

  1. / napirendi pont

Ellenőrzési jelentés SZMJV Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről

(152. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet) - (3.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr

 

  1. / napirendi pont

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

(148. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

  1. /napirendi pont

Javaslat a 7. számú vegyes fogászati körzet orvosával kötött feladat-ellátási szerződés aktualizálására

(141. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

  1. /napirendi pont

Támogatási kérelem

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 

Zárt ülés

 

10.  / napirendi pont

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására

(151. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

11.  / napirendi pont

Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

12.  / napirendi pont

Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 

Szekszárd, 2019. május 24.