M E G H Í V Ó

 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        

2019. július 02. napján (kedd) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   8 óra 30 perc

 

NAPIREND

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1. napirendi pont:

Javaslat kitüntető díjak adományozására

(169. számú közgyűlési előterjesztés)          
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

  Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

2. napirendi pont:

Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre

(170. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs. referense

Meghívottak: dr. Dobos Gyula, Németh Judit, Cserna Anna Mária szerkesztőbizottsági tagok

 

3. napirendi pont:

Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2018. évi működéséről

(161. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Feri Blanka osztályvezető

Meghívott: Boros Tibor a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány elnöke

 

4. napirendi pont:

A Zöldtárs Alapítvány 2019. I. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről

(99. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

 

5. napirendi pont:

Javaslat a 2019. évi Klímaalapra meghirdetésre kerülő pályázat jóváhagyására

(100. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

 

6. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet), valamint javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének módosítására (tervezet)

(178. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

7. napirendi pont:

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője megbízási szerződésének meghosszabbítására

(181. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

8. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

(179. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet) - (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

9. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

(167. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

 

 

10. napirendi pont:

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás megkötésére

(a 185. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

11. napirendi pont:

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben közétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések módosítására

(a 187. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

12. napirendi pont:

A településrendezési eszközök 2019/6. számú részleges módosításának megindítása

(186. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Herr Teréz főépítész

 

13. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/2. sz. módosításának elfogadása

(182. számú közgyűlési előterjesztés) - (rendelet melléklet) - (határozat melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Herr Teréz főépítész

 

14. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/3. sz. módosításának elfogadása

(183. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Herr Teréz főépítész

 

15. napirendi pont:

Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán

(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
 

16. napirendi pont:

Javaslat a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című projekt kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról

(a 184. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

 

17. napirendi pont:

Javaslat az Ipari Parkban található önkormányzati ingatlan értékesítésére

(172. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Varga András osztályvezető

 

18. napirendi pont:

Javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére és az értékesítésük jóváhagyására

(173. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Varga András osztályvezető

 

19. napirendi pont:

Tájékoztató a köztemetők 2018-2019. évi működéséről

(176. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Varga András osztályvezető

 

20. napirendi pont:

A Korporáció Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme

(94. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

21. napirendi pont:

A Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

22. napirendi pont:

Javaslat a Bor utca – Árnyas szurdik kereszteződés forgalmi rendjének módosítására

(96. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

23. napirendi pont:

Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére

(97. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

24. napirendi pont:

Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2019. évi vegyszeres szúnyoggyérítésretárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye

(98. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

25. napirendi pont:

Kérelem a Napfény utca 20. előtt sebességcsökkentő küszöb beépítésére

(101. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

26. napirendi pont:

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme

(102. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Kővári László elnök

Előadó: Kővári László elnök

 

 

 

További napirendi pont javaslat:

 

  •         A Tolna Megyei Önkormányzat közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
    (103. számú bizottsági előterjesztés)
    Előterjesztő:Märcz László igazgatóságvezető
    Előadó: Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2019. június 28.