szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. október 26. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, temető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak átadásával kapcsolatos döntések tárgyában- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(254. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
2. napirendi pont:
A beszerzési eljárások teljesítésigazolásával kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(243. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Parrag Ferencné osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde selejtezési kérelme
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata selejtezési kérelme
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat a 2021. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére- Közgyűlési előterjesztés megküldése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
9. napirendi pont:
A Szekszárd 2016 és 2018 hrsz-ú ingatlanok telekhatárrendezése
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az E.ON Mözs alállomás kapcsolódó 22 kV közcélú hálózat átépítés Palánki út mentén Szekszárd város alátámasztására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
11. napirendi pont:
Javaslat tulajdonjog rendezésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
12. napirendi pont:
Javaslat a Sport utcai elektromos autó töltőállomás üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
13. napirendi pont:
Honvédelmi Sportközpont fejlesztéséhez szükséges ingatlan kijelölése
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
14. napirendi pont:
Parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelem
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
15. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében költség átcsoportosítás jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
16. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
18. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
19. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
20. napirendi pont.
Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
21. napirendi pont:
Intézkedési terv a TOP projektek megvalósításával kapcsolatban- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(251. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
22. napirendi pont:
Javaslat „Adásvételi szerződés tehergépkocsi beszerzésére a KT Dinamic Nonprofit Kft. részére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
23. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft-vel kötendő megállapodások elfogadására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
24. napirendi pont:
Javaslat beszerzési eljárás indítására a TOP-6.6.1 kódszámú pályázati felhívás előkészítése kapcsán a műszaki tervek beszerzésére a Szekszárd, Csopak u. 5580/3 hrsz-ú telken
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
25. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában a beszerzendő eszközök, bútorok és műszaki cikkekre vonatkozó beszerzési eljárás indítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
26. napirendi pont:
Javaslat a „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú számú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bírálóbizottság tagjainak kiválasztására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
27. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt eszközbeszerzési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
28. napirendi pont:
Javaslat a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és járulékos geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
29. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Sió turisztikai fejlesztése című pályázathoz szükséges dokumentumok jóváhagyására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
30. napirendi pont:
Javaslat az „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattevői körének módosítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
31. napirendi pont:
Javaslat a már elindított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok teljesítésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
32. napirendi pont:
Javaslat a pályázatokhoz szükséges dokumentumok jóváhagyására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
33. napirendi pont:
Beszámoló a Telenor Zrt.-részéről érkezett, az önkormányzat és intézményei, valamint a polgármesteri hivatal számára nyújtandó távközlési szolgáltatás indikatív ajánlatáról
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
34. napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
(367. számú bizottsági előterjesztés)-Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
35. napirendi pont:
Beszámoló az Active Solution Kft.-vel kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos elszámolási jogvitáról
(352. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
36. napirendi pont:
Javaslat peren kívüli egyezségi ajánlat tárgyában- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
Szekszárd, 2020. október 22.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens