szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság      
2020. február 17. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Unio Boksz Team kérelme
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Halász Gábor az Unio Boksz Team elnöke
                        Szabó Balázs a Szekszárdi Városvédők képviselője
 
2. napirendi pont:
Tájékoztatás a régi uszoda épületével kapcsolatos indikatív ajánlatról és a korábban készült szakvéleményekről
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
3. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
4. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt kivitelezésii feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelésére és vizsgálatára
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
5. napirendi pont:
Tájékoztatás a folyamatban lévő TOP forrású pályázatokról és az ezzel kapcsolatos bizottsági feladatokról
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című projekt projektmenedzsment feladatok ellátására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
7. napirendi pont:
A KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel kötött szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat fogorvosi ügyeleti díjak emelésére
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
9. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására a Szekszárd Ipari Park területén légvezeték szakaszok földkábeles kiváltása kapcsán
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
11. napirendi pont:
Kérelem a Mikes utca 1. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló kizárólagos használatára
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
12. napirendi pont:
Javaslat a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
13. napirendi pont:
Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
14. napirendi pont:
Javaslat az ügyeleti központhoz kapcsolódó parkolók biztosítására
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
15. napirendi pont:
Javaslat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
16. napirendi pont:
Tájékoztatás a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 114/2020. (II.10.) határozatában foglalt felhívással kapcsolatban
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
17. napirendi pont:
A Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
Szekszárd, 2020. február 13.
 
 
                                                                                                                                  Bomba Gábor s.k.
                                                                                                                                        GVB elnök                                              
Kiadmány hiteléül:
 
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                     jogi és bizottsági referens