szekszard_.png
 
Meghívó
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének 2020. január 30-án (csütörtökön) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
Napirend

 

1.      Állásfoglalás a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetőjének kievezéséről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívottak:  Szabó Csaba r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány
                         dr. Marcsek Sándor r. ezredes

 

2.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő  módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

 

3.      Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról (tervezet)
(Kiegészítés a 17. sz. előterjesztéshez – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleménye)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 
4.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……) önkormányzati rendelete  a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
 
5.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. között kötendő műsorszolgáltató szerződéshez hozzájárulás
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, dr. Szily Máté jogász
Meghívott: Dránovits István vezérigazgató
 
6.      Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
7.      Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
8.      Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi egyeztetés lezárása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
9.      A településrendezési eszközök 2020/1. számú részleges módosításának megindítása a Szekszárdi Fekete Gólyák KC kérelmére
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
10.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2020. évi közgyűlési munkaterve elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
11.  A Kormányhivatallal kötendő megállapodás a jegyzői építéshatósági hatáskörök átadásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
12.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
 
13.  Javaslat az „5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése” című támogatási konstrukció módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Becze Szabolcs Ferenc, Magyar Közút NZrt. TM Igazgatóság megyei igazgatója
 
14.  Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázat keretében karbonsemleges épület koncepciójának kidolgozására
Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
15.  Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. megszüntetésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kerekes László ügyvezető, dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
16.  Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. konszolidációjára és jövőbeni feladatellátására  - az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
17.  Javaslat az önkormányzati cégek pénzügyi és informatikai tevékenységének összevonására
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
18.  Javaslat az új Rekreációs Központ Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elé benyújtott terveivel és helyszínével kapcsolatos álláspont kialakítására, valamint a régi uszoda hasznosítására
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
 
19.  A Kosárlabda Sport Club Szekszárd lakáskérelme
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
20.  Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
 
21.  Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Csillag Balázs ügyvezető igazgató
 
22.  Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
23.  Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának és szervezeti működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágítására
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
24.  A Zöld Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: ifj. Sebestyén Gyula egyesületi tag
 
25.  Javaslat az 1. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
26.  A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
27.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje szünidei zárva tartási időpontjainak jóváhagyása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
28.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, dr. Szily Máté jogász
 
29.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(35. sz. előterjesztés)
Elő+terjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
 
30.  Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
 
31.  Beszámoló a Garay Élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, Varga András mb. igazgatóságvezető
 
32.  Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának megszüntetésére
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
33.  Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának megszüntetésére, valamint az ügyvezető igazgatói állással kapcsolatos pályázati eljárás kiírására
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
34.  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(2019. IV. negyedév)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós bizottsági referens
 
35.  Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről - az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
36.  Kérdések, interpellációk
 
 
További napirendi pont javaslat:
 
     A Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetőjének lemondása az ügyvezetői tisztségéről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr     
 
-       A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének lemondása az ügyvezetői tisztségéről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 
 
 
Zárt ülés:
 
37.  Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
 
38.  Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezésére
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
 
Szekszárd, 2020. január 24.
 
Ács Rezső
polgármester