Meghívó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. július 4-én  (csütörtök)

9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli  ülésére

 

Napirend

 

1.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

(179. sz. előterjesztés) - (melléklet) - (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

2.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet), valamint javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének módosítására (tervezet)

(178. sz. előterjesztés) - (kiegészítés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

 

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor

4.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

(168. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Előkészítésért felelős: Lovrity Attiláné intézményvezető, Smolek Erika kodifikátor

 

 1. Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
  (170. sz. előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs. referense
  Meghívottak: dr. Dobos Gyula, Németh Judit, Cserna Anna Mária szerkesztőbizottsági tagok

 

 1. Beszámoló az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány 2018. évi működéséről
  (160. sz. előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
  Meghívott: Dr. Keller Péter elnök

 

 1. Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi működéséről
  (162. sz. előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
  Meghívott: Fusz György elnök

 

 1. Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2018. évi működéséről
  (161. sz. előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
  Meghívott: Boros Tibor elnök

 

9.      A településrendezési eszközök 2019/6. számú részleges módosításának megindítása

(186. sz. előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

 

10.  Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/2. sz. módosításának elfogadása

(182. sz. előterjesztés) - (határozat melléklet) - (rendelet melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

 

11.  Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/3. sz. módosításának elfogadása

(183. sz. előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

 

12.  A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat elbírálása
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 1. Az óvodák 2019/2020. nevelési évi csoportjai
  (165. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

 1. Javaslat alapítványok támogatására - az előterjesztés később kerül kiküldésre
  (171. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

 

15.  A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens 

16.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának módosítására
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető 

17.  Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

18.  Javaslat a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című projekt kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról - az előterjesztés később kerül kiküldésre
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

19.  Javaslat a 3. számú gyermek háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
(177. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

20.  Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője megbízási szerződésének meghosszabbítására

(181. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

 

21.  Javaslat az Ipari Parkban található önkormányzati ingatlan értékesítésére
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző

 

22.  Javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére és az értékesítésük jóváhagyására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

23.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben közétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések módosítására

(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

24.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás megkötésére- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(185. sz. előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

25.  Tájékoztató a köztemetők 2018-2019. évi működéséről

(176. sz. előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Katz Zoltánné városi főkertész

 

26.  Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

(175. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester               
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 

 

 

További napirendi pont javaslat:

·         A Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. támogatási kérelme
(188. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

·         A Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. rendszeres vissza nem térítendő támogatás iránti kérelme
(190. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, dr. Szily Máté jogász

 

 

Zárt ülés

 

27.  Javaslat kitüntető díjak adományozására           

(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs. referense

 

28.  Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet (Szekszárd, Csatári u.1.) főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

29.  Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

 

Szekszárd, 2019. június 28.