M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2017. november 30-án (csütörtökön) 9 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) 
tartandó rendes üléséreNapirend


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(296. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(288.sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről (tervezet)
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Rohr Adrienn városüzemeltetési ügyintéző, Schmidt Krisztián útügyi referens

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23. ) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről  9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető, Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(280. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Lovrity Attiláné gondnokságvezető, Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

8. Javaslat a Szent István Házra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

9. A Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő településfejlesztési megállapodás jóváhagyása
(301. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető

10. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(279. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

11. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére
(278. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

12. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető 

13. Településrendezési eszközök 2017/4. sz. részleges módosítása
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

14. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

15.  A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

16. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjének vezetői megbízása
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

17. A Szekszárdi 2. számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

18. Javaslat a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal történő együttműködési megállapodás megkötésére
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

19. Javaslat a 4. számú vegyes fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének módosítására
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász 

20. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására
(295. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

21. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(284. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

22. Kérdések, interpellációk

önálló képviselői előterjesztés- javaslat:
23. A Tarr Kft. szolgáltatásainak kiterjesztése Szekszárdon
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztők: Rácz Zoltán és dr. Mezei László képviselők Zárt ülés: 


24. Javaslat a „Szekszárd Edzője 2017.” kitüntető díj adományozására
(293. sz. előterjesztés)    
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

25. Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2017.” kitüntető díj adományozására    
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

26. Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2017.” kitüntető díj adományozására    
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

27. Intézményvezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola)
(273. sz. előterjesztés)
 Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
 Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

28. Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre 
(274. sz. előterjesztés)
 Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
 Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

29. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens


Szekszárd, 2017. november 23.Ács Rezső
polgármester