M E G H Í V Ó


 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2017. március 29-én (szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében
(Szekszárd, Béla király tér 1.)
tartandó rendes ülésére


 


NAPIREND

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
(71. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
(73. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól (tervezet)
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendelet módosításáról 
(79. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2017. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János Kórház közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
(75. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Németh Csaba főigazgató

9. Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató

10. Önkormányzati hozzájárulás kérése a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ingatlan-értékesítéséhez
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgató

11. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

12. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatására
(69. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívottak:     Kovács Jánosné elnök
Kálóczi Andrea intézményvezető

13. Javaslat lakossági együttműködéssel megvalósuló útépítésre
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás módosítására
(76.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

15. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt. között az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés terén történő együttműködés tárgyában létrejövő keret-megállapodás jóváhagyására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervére
(80. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

17. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás módosítására
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

19. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi Sport Programhoz” kapcsolódó álcaháló pályázat benyújtására
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. A Kosárlabda Sport Klub Szekszárd támogatási kérelme
(68. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények támogatására
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató

22. Javaslat az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány támogatására
(83.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. Javaslat a 2017. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás biztosítására a kárpátaljai magyarok részére
(86. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. Tájékoztató a Civil Koncepció 2016. évi megvalósulásáról
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27. Kérdések, interpellációk


Zárt ülés napirendje: 

28. Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(66.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

29. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

30. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum magasabb vezetői (igazgató) beosztásra kiírt pályázatának elbírálása
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
 


Szekszárd, 2017. március 24.

 

Ács Rezső 
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolát és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolát érintő intézményi átszervezések véleményezése
(95. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester