Szám: IV.56-1/2015.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. február 5-én (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről (tervezet)
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (tervezet)
(26. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(21. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
(tervezet)
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól (tervezet)
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8. Javaslat a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának (korábban: Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. ) 2013. évi beszámolójának elfogadására”
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására 
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetése
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetése
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Háziorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási szerződés  
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyása
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat önkormányzati terület átadására körforgalmi csomópont építése céljából
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

20. Bírósági ülnöki tevékenység megszüntetése 
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi támogatására
(5. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a Városi Mentálhigiénés Műhely 2015. évi támogatására
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. Tolnatáj Televízió támogatása
(6. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Beszámoló a szekszárdi 6008/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
(14. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület tevékenységéről, az egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(16. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2014. IV. negyedév) 
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

29. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(15. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

30. Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

Szekszárd, 2015. január 30.

 

Ács Rezső
polgármester