M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. április 28-án 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND:

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
(110. számú előterjesztés)  (mellékletek)  (civil támogatás melléklet)  (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(98. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(77. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(100. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről (tervezet)
(116. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(103. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi rendszeréről szóló 21/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(101. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási alapról szóló 37/2008. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(113. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 6/2009. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(112. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 10/2002.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(79. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásról (tervezet) II. forduló
(111. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról (tervezet)
(105. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

14.) Javaslat a TIOP-1.1.1.-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására
(83. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadására
(81. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Javaslat a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 2011. évi Munkatervének elfogadására
(93. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok

17.) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
(60. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18.) Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
(61. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről
(41. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20.) Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2010. évi tevékenységéről
(42. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2010. évi tapasztalatairól
(94. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2010. évi tapasztalatairól
(95. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23.) Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2010. évi tapasztalatairól
(96. számú előterjesztés)
Előterjesztés: Horváth István polgármester

24.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(102. számú előterjesztés)
Előterjesztés: Horváth István polgármester

25.) Közterületek elnevezése
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

26.) Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(59. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

27.) Javaslat az Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése című, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú pályázathoz többletforrás biztosítására
(80. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28.) Pályázati felhívás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére
(64. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29.) Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c. (ÁROP-1.A.2/B-2008-0006) pályázat lezárásáról
(99. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

30.) Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszoba bővítéséhez
(20. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31.) Állásfoglalás megyei önkormányzati, gyógypedagógiai feladatokat ellátó intézmény átszervezéséről
(91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32.) Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
(109. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33.) Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű kft. által kötendő vállalkozási szerződés tulajdonosi jóváhagyására
(114. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

34.) Javaslat az OLLÉ program keretében megvalósuló beruházáshoz szükséges hitelkonstrukció elfogadásához
(115. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

35.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. I. negyedév)
(90. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

36.) Tájékoztatók:
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2010. évi eredményeinek áttekintéséről

37.) Interpellációk, kérdések

További napirend:

- Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 


ZÁRT ÜLÉS:


38.) Javaslat a 2011. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(104. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

39.) Javaslat megyei díjakra
(107. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

40.) Javaslat a kórházi felügyelő tanácsba az önkormányzat képviseletét ellátó tag delegálására
(92. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

41.) Szent László utcai pékség fejlesztése
(108. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2011. április 21.

 

Horváth István
polgármester