M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. május 7-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


Napirend

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009.(…) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(110. sz. előterjesztés) (kiegészítés) (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Javaslat a „Szekszárd Város Bora” 2009. évi elismerésének odaítélésére
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

3./ Beszámoló a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ és a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás” működésének 2008. évi tapasztalatairól
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ Beszámoló a Szociális Központ 2008. évi tevékenységéről
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2008. évi működéséről és pénzügyi helyzetéről
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2009. évi emelésére
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi munkájáról 
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Beszámoló az Állami Számvevőszék jelentésére elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

9./ Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

10./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezetének 2009. évi Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12./ Javaslat a városüzemeltetési és – beruházási, –fejlesztési feladatok, valamint a gondnokság által ellátott feladatok jövőbeni ellátására
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés a 2009. március 26-i közgyűlés anyagával kiküldésre került.

13./ A Babits Mihály Általános Iskola 2009/2010. tanévben indítandó első osztályai
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

14./ Javaslat közoktatási, művelődési és sportintézmények alapító okiratának módosítására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

15./ Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

16./ Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet, az Egészségügyi Gondnokság, és a Tűzoltóság alapító okiratának módosítására
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

17./ Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

18./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató a diszpécserszolgálat tapasztalatairól
tájékoztató2
- Tájékoztató a városüzemeltetési, beruházási és felújítási előirányzatok I. negyedéves felhasználásáról
tájékoztató1

20./ Interpellációk, kérdések

117. sz. előterjesztés


ZÁRT ÜLÉS:

21./ Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2008. évi mérlegbeszámolója
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
Ács Rezső FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

22./ ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi mérlegbeszámolója (103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné az ALISCA TERRA Kft. ügyvezető igazgatója
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23./ Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2008. évi mérlegbeszámolója
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatója
Kerekes Csaba FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

24./ Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2008. évi mérlegbeszámolója
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Balás Ákos FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

25./ Szekszárdi Turisztikai Kft. 2008. évi mérlegbeszámolója
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Fetzer Róbert a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

26./ Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27./ Javaslat szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

28./ Javaslat díszpolgári cím adományozására
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

29./ Javaslat megyei díjak adományozására
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester


Szekszárd, 2009. április 29.

 


Horváth István
polgármester