kiscimer.jpg
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. június 23. (csütörtök) napján
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
A rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala
 
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. Javaslat a Modern Városok program keretében megvalósítandó új, fedett Városi Uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos további intézkedések megvalósítására
(128. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
2. Javaslat városi díjak, elismerések adományozására
(105. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: PB, GVB, SZEKÖF, OKSI, KCV
 
3. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
(106. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezte: PB, GVB, OKSI
 
4. Javaslat a Volánbusz Zrt. és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti fizetési megállapodás jóváhagyására
(130. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
5. Javaslat az egyes kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására
(125. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői 2021. évre előírt teljesítménykövetelményeinek értékelésére, valamint a 2022. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásával kapcsolatos döntés meghozatalára
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: PB, GVB
 
7. Javaslat önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálására
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
8. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(116. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
9. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. február 24. napi ülésére érkezett interpelláció kivizsgálásáról
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2022. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
11. Javaslat a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Alisca Terra Nonprofit Kft. egyesülésével kapcsolatos alapító tulajdonosi döntések módosítására, valamint a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Alisca Terra Nonprofit Kft. egyesülésével kapcsolatos végső alapító tulajdonosi döntések meghozatalára, továbbá az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2022. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII . 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB
 
13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2022. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2022. (……..) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
15. Önkormányzati döntés a 2022. évi augusztusi ünnepek és a Szekszárdi Szüreti Napok megrendezéséről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
16. Javaslat a helyi tömegközlekedési menetrend módosítására helyközi autóbuszjáratok igénybevételével
(130. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
17. Javaslat az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
18. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnokságával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
19. Javaslat a 2021. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Zaják Rita tanácsnok
Véleményezte: PB, GVB, SZEKÖF, OKSI, KCV
 
20. A településrendezési terv 2022/1. sz. részleges módosításának megindítása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
21. Javaslat településterv készíttetésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
22. A településrendezési terv módosítására irányuló kérelmek
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
23. Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, valamint az ezzel kapcsolatos további döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
24. Javaslat ingatlanok átminősítésére és értékesítésük jóváhagyására
Előterjesztő: Magyar Károly igazgatóságvezető
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezte: GVB
 
25. Javaslat a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat egyes intézményei alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
26. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……../2022. (……….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú, valamint a veszélyhelyzetben hozott rendelkezés hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
27. Bírósági ülnöki megbízatás megszűnése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
28. Javaslat alapítványok támogatására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: KCV
 
Szekszárd, 2022. június 20.
 
 
 
   Ács Rezső                     
polgármester