2014

 

Szerződések:

01. DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése
  KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft., Szekszárd
 

 


 
 02. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerűsítése – építés, felújítás
  Mecseki Magasépítők Kft., Pécs
 
 
 04. Szekszárdi 1. számú óvoda Kindergarten felújítása
  Ács- és Állványozó Kft., Szekszárd
ALISCA-LOG Kft., Szekszárd
 
 
 06. Vállakozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata városközpont funkcióbővítő fejlesztésének megvalósítása érdekében, a „DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú – Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat keretében a Piac felújítása és bővítése, a Piaccal határos közúthálózat és közművek felújítása, valamint a szükséges kiviteli tervek című pályázat megvalósítása során felmerült pótmunkálatok elvégzésére.
  RENESZÁNSZ Kőfaragó Zrt.,  Üröm
ZÁÉV Építőipari Zrt., Zalaegerszeg
 
 
 08. DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése pályázat keretében térfigyelő rendszer és utastájékoztató rendszer működéséhez szükséges elektromos építési munkák
  Köz-Meg-Vill Kft.
 
 
 09. Zöldfelület és parkfenntartás
  LIÁN Kertészeti Kft., Szekszárd
 
 
 11. Egészségügyi Gondnokság által működtetett, Szekszárd és a társult községek közös központi háziorvosi ügyelete szállítási szolgáltatásának ellátása (2 év)
  Euro Fuvarszervező Bt., Szekszárd
 
 
 12. KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0235 konstrukció számú, „Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I. és II. című pályázat megvalósítása
  ELIOS Innovatív Energetikai Kft., Budapest
 
 
 13. Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő oktatási, kulturális, sport, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzése
  F & F Kft., Szekszárd
 

 

 14. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerűsítése – kiviteli tervek elkészítése
  Építész Alkotóműhely Kft.,
 

 
16. Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása
  Grupama Garancia Biztosító Zrt.
   
17. Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek és a díszvilágítási hálózat működtetése, zavar elhárítása, karbantartása
  SYSTRADE Kft., Pécs
 
 
18. Hitelfelvétel helyi közutak építése, felújítása és közvilágítási fejlesztési hitelcélokra a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretein belül
  OTP Bank Nyrt. Szekszárdi Igazgatóság
 
 
 20. DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése pályázat keretében térfigyelő rendszer beszerzése, kiépítése, üzemeltetése.
  Tarr Kft., Szekszárd
Oktel Kft., Szekszárd
 
 
 21. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Laborfelszerelések beszerzése
  Digitális Tananyag Kft., Budapest
 
 
 22. Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása
  ECOELINE-OFFICE Kft., Baja
 
 
 25. Villamos energia beszerzése
  MVM Partner Zrt.