Szám: IV/B/74-1/2018.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. január 23. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi támogatási kérelme
(19. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra a Mentálhigiénés Műhely titkára

2. napirendi pont:
Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző 
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés megkötéséhez
(a 32. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala selejtezési kérelme
(17. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (….) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(16. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyása
(23. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Javaslat a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel létrejött bérleti szerződés felmondására
(5. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(7. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel karbantartási feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére, a karbantartási és mosodai feladatok átvételére
(6. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott

11. napirendi pont:
Javaslat kártérítések kifizetésére vonatkozó kérelmek elbírálására
(15. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász

12. napirendi pont:
Javaslat JETA pályázat benyújtására
(a 24. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(a 25. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtására
(a 26. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

16. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(28. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való elállástól
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt keretében, a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(9. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

20. napirendi pont:
Javaslat földterületek önkormányzati tulajdonba vételére
(21. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyására a Honvédelmi Sportközpont fejlesztéséhez
(20. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont:
Bezerédj tömbbelső parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálata
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont:
„Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz- csatornahálózat patkánymentesítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
Kérelem a 9067/11 hrsz-ú út területének vételére
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

26. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

27. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

28. napirendi pont:
A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(1. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

29. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(14. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

Önálló képviselői előterjesztés- javaslat

30. napirendi pont:
OLAF jelentés kikérése a Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás korszerűsítése miatt
(18. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő
Előadók: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő


Szekszárd, 2018. január 19.


Kővári László s.k.
GPB elnök