Szám: IV./B/11-24/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. december 13. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 13 órakor 

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről (t e r v e z e t)
(359. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Javaslat Szálka Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására
(369. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(381. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(358. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára
(379. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint tájékoztató egyéb adórendeletek felülvizsgálatáról (tervezet)
(356. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

8. napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(370. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

9. napirendi pont:
A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(373. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(363. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

11. napirendi pont:
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008.(II.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata 
(371. számú közgyűlési előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

12. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata
(374. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

13. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(372. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására 
(375. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(368.számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

16. napirendi pont:
Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előleg igénybevételének lehetőségéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
(378. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

17. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

18. napirendi pont:
Önkormányzati hozzájárulás kiszolgáló szennyvízvezeték létesítéséhez 
(352. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

19. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódó kérelme
(376. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

20. napirendi pont:
Javaslat közúti ingatlanok területrendezésének jóváhagyására
(355. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(362. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont:
Joó Ferencné parkolóhely biztosítás iránti kérelme 
(175. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont:
Javaslat parkolók kialakítására az Arany J. utcai tömbbelsőben
(176. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózatának patkánymentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(177. számú bizottsági előterjesztés )
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
A Megbízási szerződés szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon ” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(180. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

26. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök


Szekszárd, 2016. december 9.

Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslat:

A Szentháromság-szobor felújítási munkálatai leállításának vizsgálata
(181. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

 Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő ivóvíz hálózaton történő rekonstrukciós munkák elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető