Szám: IV. 59-13/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. május 27. napján (szerda) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Remete terem
Ideje: 9 óra 00 perc

NAPIREND

1 napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(129. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)  (melléklet3)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól I. forduló (tervezet)
(147. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(123. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Aradi Péter jogi referens

5. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről
(124. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
dr. Aradi Péter jogi referens

6. napirendi pont:
A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás 1. számú módosítása
(140. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Aradi Péter jogi referens 

7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(119. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi- és bizottsági referens

8. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(130. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
Meghívott: Papp Győző igazgató

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(120. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi- és bizottsági referens

10. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(126. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató

11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítására
(115. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól 
(116. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető 
dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(137. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Aradi Péter jogi referens

14. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(144. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(122. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos

16. napirendi pont:
Javaslat az egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására
(145. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési Szabályzata jóváhagyására
(142. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

18. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club eredményjelző-,és hangosítási rendszer cseréjére vonatkozó szerződés módosítása
(143. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúságügyi referens

19. napirendi pont:
Javaslat a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú „A komplex egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő járulékos költségek tisztázására
(146. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

20. napirendi pont:
Javaslat a volt kényszervágóhíd hasznosítására
(138. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(141. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

23. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósulásáról
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető


ZÁRT ÜLÉS

24. napirendi pont:
Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(149. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2015. május 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök