Szám: IV. 87-4/2013.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. február 26-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(59. sz. közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

2./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-2016. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(47. sz. közgyűlési előterjesztés) (melléklet1)  
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről (tervezet) 
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)  (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

4./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a járási hivatalok kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(20. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(45. sz. közgyűlési előterjesztés) (melléklet1)  (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

6./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról (tervezet)
(50. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Herr Teréz főépítész

7./napirend
Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Herr Teréz főépítész

8./napirend
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2012.(III.1.) határozatára és mulasztására
(27. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

9./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására
(44. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

10./napirend
Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyására
(36. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

11./napirend
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodások jóváhagyására
(37. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

12./napirend
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés jóváhagyására
(22. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

13./napirend
A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása, valamint az önkormányzat és a társulás között kötendő együttműködési megállapodás módosítása
(23. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

14./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
(56. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

15./napirend
Javaslat a Lisztesvölgyi lőtér ingatlanhasználati szerződésének módosítására
(21. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

16./napirend
Javaslat a 12/2013.(I.24.), valamint a 13/2013.(I.24.) számú határozatok módosítására
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

17./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat II. ütem áttervezésének kapcsán Támogatási Szerződés módosításhoz szükséges dokumentáció jóváhagyására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető 
Kerekes László ügyvezető igazgató

18./napirend
Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon” (KEOP-2012-5.5.0/A) című pályázat benyújtásának jóváhagyására 
(48. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

19./napirend
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B) című pályázat benyújtásának jóváhagyására 
(49. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

20./napirend
Javaslat a "TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 - "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása" című projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú Megbízási szerződés módosítására
(43. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser

21./napirend
Javaslat pályázat benyújtására a DDOP-4.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című pályázati konstrukció keretében
(60. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

22./napirend
Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM-pályázata
(57. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Berlinger Attila egyesületi elnök

23./napirend
Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére indított közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

24./napirend
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól 
(52. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester 
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea koordinátor

25./napirend
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata, intézményei, továbbá többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak részére közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói és hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(29. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető


Szekszárd, 2013. február 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök