Szám: III. 79-30/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. június 29-én (szerda) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1400 óra

Az ülést megelőzően 13 óra 30 perctől versenytárgyalásra kerül sor a Gyermeklánc Óvoda tornaszoba bővítésére pályázók részvételével

1./ napirendi pont
Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Tóth Ferenc ügyvezető
(Lásd: 174. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető
(Lásd: 175. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Beszámoló az Ipari Park Kft. 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Dr. Főfai Klára hivatalvezető
(Lásd: 163. sz. közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
(Lásd: 141. sz. közgyűlési előterjesztés)

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 150. sz. közgyűlési előterjesztés)

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
(Lásd: 164. sz. közgyűlési előterjesztés)

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 155. sz. közgyűlési előterjesztés)

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 154. sz. közgyűlési előterjesztés)

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a piacok és vásárok tartásáról
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 178. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

11./ napirendi pont
Szekszárd Város Aranykönyve 2010.
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
(Lásd: 177. sz. közgyűlési előterjesztés) Aranykönyv 2010

12./ napirendi pont
Javaslat folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(Lásd: 180. sz. közgyűlési előterjesztés)

13./ napirendi pont
Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
(Lásd: 169. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

14./ napirendi pont
Beszámoló a Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0011) pályázatról, javaslat a pályázat megvalósításához szükséges technikai álláshelyek biztosítására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
(Lásd: 166. sz. közgyűlési előterjesztés)

15./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(Lásd: 170. sz. közgyűlési előterjesztés)

16./ napirendi pont
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 165. sz. közgyűlési előterjesztés)

17./ napirendi pont
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” elnevezésű (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(Lásd: 156. sz. közgyűlési előterjesztés)

18./ napirendi pont
Az EU önerő alapra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 181. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

19./ napirendi pont
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történő bővítésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Szegedi Emerencia műszaki ellenőr
(Lásd: 152. sz. közgyűlési előterjesztés)

20./ napirendi pont
Támogatási kérelem információs tábla készítéséhez és kihelyezéséhez 
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Berlinger Attila a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetője
Baka György a Zöldtárs Alapítvány kuratóriumi elnöke
(Lásd: 61. sz. bizottsági előterjesztés)

21./ napirendi pont
Részvételi lehetőség az Európai Mobilitás Hét programjain
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány kuratóriumi elnöke
(Lásd: 67. sz. bizottsági előterjesztés)

22./ napirendi pont
Közösségi közlekedés fejlesztése
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 56. sz. bizottsági előterjesztés)

23./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(Lásd: 68. sz. bizottsági előterjesztés)

24./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára talajmechanikai szakvélemény elkészítése KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

25./ napirendi pont
Közlekedési renddel kapcsolatos javaslatok, kérelmek
- Várakozás a Kecskés F. utcában
- Parkolás az Alisca u. 44-46. számú épület környezetében
- Parkolók kialakítása a Hunyadi u. 4. számú épület mellé
- Pince utcai lakók kérelme
- Perczel M. u. 1-3. szám alatti lakosok kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 62. sz. bizottsági előterjesztés)

26./ napirendi pont
Javaslat a 194/2011. (VI.7.) GPB határozat 3. pontjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

27./ napirendi pont
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, karbantartása és javítása
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 70. sz. bizottsági előterjesztés)

28./ napirendi pont
Sárközi János ingatlanvételi kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 63. sz. bizottsági előterjesztés)

29./ napirendi pont
Kérelem elővásárlási jog törlésére
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 64. sz. bizottsági előterjesztés)

30./ napirendi pont
Farkas Éva telek-kiegészítési kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 65. sz. bizottsági előterjesztés)

31./ napirendi pont
Radványi László útvételi kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 69. sz. bizottsági előterjesztés)

32./ napirendi pont
Tájékoztató a Gemenc Szabadidőközpont tulajdoni viszonyairól
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 66. sz. bizottsági előterjesztés)


ZÁRT ÜLÉS


33./ napirendi pont
Döntés a Várköz-Szent László utca összekötő út megépítése céljából kisajátítási eljárás megindítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző
(Lásd: 173. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

34./ napirendi pont
Javaslat kitüntető díjak adományozására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 158. sz. közgyűlési előterjesztés)


Szekszárd, 2011. június 24.

Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslat:


A Szekszárdi Strand- és élményfürdő kivitelezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné a Vízmű Kft. ügyvezetője
(Lásd: 184. sz. közgyűlési előterjesztés)

A Szekszárdi Strand- és élményfürdő tervezésére és kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné a Vízmű Kft. ügyvezetője
(Lásd: 183 sz. közgyűlési előterjesztés)

A Szekszárdi Strand- és élményfürdő kivitelezésére vonatkozó engedményezési szerződések alapján járó kifizetések engedélyezése 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné a Vízmű Kft. ügyvezetője
(Lásd: 185. sz. közgyűlési előterjesztés)

Az Iberican Táncegyesület kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 71. sz. bizottsági előterjesztés)

Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 73. sz. bizottsági előterjesztés)