M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        

2019. október 2. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   8 óra

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:

Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi Szakképzési Centrum épületeinek, létesítményeinek műszaki felmérésére, vizsgálatára és tervezési program készítésére tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye

(125. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

2. napirendi pont:

Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésére tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye

(126. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

3. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központjának selejtezési kérelme

(135. számú bizottsági előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet) - (3.melléklet)

Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

4. napirendi pont:

Javaslat a Bor utca-Szépkert panzió útkereszteződés biztonságosabbá tételére

(124. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

5. napirendi pont:

Közterület használati díj mérséklése iránti kérelem

(127. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

6. napirendi pont:

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatának közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(128. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

7. napirendi pont:

Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem

(129. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

8. napirendi pont:

A RÉV-KER Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. közterület használati díj mérséklése iránti kérelme

(130. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

9. napirendi pont:

A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület használati díj mellőzése iránti kérelme

(131. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

10. napirendi pont:

A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme

(132. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

11. napirendi pont:

Panasz a Háry János utcai parkolással kapcsolatban

(133. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

12. napirendi pont:

Panasz az Árok utcai parkolással kapcsolatban

(134. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

13. napirendi pont:

Táncsics és Mecsek utcai parkolási panasz

(136. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

14. napirendi pont:

Kérelem a Táncsics utca 17. számú ház elé sebességcsökkentő küszöb beépítésére és sebességkorlátozó tábla kihelyezésére

(137. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

15. napirendi pont:

Kérelem a Szekszárd 732 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezésére

(138. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

16. napirendi pont:

Kérelem bérleti díj elengedésére

(139. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

17. napirendi pont:

Kérelem a Szekszárd 470 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére

(140. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

18. napirendi pont:

„Anyagbeszerzési keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban a közúti forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátásához szükséges útszórósó beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti eljárás eredménye

(141. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

19. napirendi pont:

Javaslat a 2019. évi Klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálására

(142. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2019. szeptember 30.