M E G H Í V Ó

                                                a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 

2019. augusztus 26. napján (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   14 óra

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:

Javaslat a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

(200. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott

 

2. napirendi pont:

Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre

(205. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

3. napirendi pont:

„Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi uszodával kapcsolatos marketing és kommunikációs feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye

(121. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

4. napirendi pont:

Tulajdonosi döntések előkészítése a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályán keletkezett károk szakértői felmérésével kapcsolatban

(203. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)

Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

 

5. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

(197. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:

Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú módosításának jóváhagyására

(195. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

 

7. napirendi pont:

Javaslat támogatási igény benyújtására

(202. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

8. napirendi pont:

Javaslat a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium 2019. évi a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyására
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta pályázati referens

 

9. napirendi pont:

Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök átadására

(201. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

 

10. napirendi pont:

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére

(194. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

11. napirendi pont:

A Szekszárd 2/1 és 49/26 hrsz-ú ingatlanokat érintő bérleti kérelem

(114. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

12. napirendi pont:

A Szekszárd 5304/5 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás

(115. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

13. napirendi pont:

Kérelem a Szekszárd 0737 hrsz-ú ingatlan vételére

(116. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

14. napirendi pont:

Kérelem a Szekszárd 4027 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére

(117. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

15. napirendi pont:

Szekszárd, Semmelweis utca 3/a számú társasház támogatási kérelme az épület leázott alagsori tároló helyiségeinek utólagos vízszigetelési munkáinak elvégzésére

(118. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

16. napirendi pont:

A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme

(119. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

17. napirendi pont:

Béri Balogh Ádám utca 99-105 számú társasház lakóinak kérelme

(120. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: dr. Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2019. augusztus 22.