M E G H Í V Ó

 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2019. február 19. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:  8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
"Vállalkozási szerződés teljeskörű személyi és vagyonvédelmi feladatok ellátására a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti épületében és a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti épületében" tárgyában kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(a 33. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

2. napirendi pont:
„Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok” tárgyában kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

3. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő intézményeinél külső takarítási feladatok ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

4. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(19. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető 

 

5. napirendi pont:
A Szekszárd 01622/5 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének adásvétele
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

6. napirendi pont:
Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat jóváhagyására
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

7. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10355 hrsz-ú út átminősítésére és tulajdonjogának átruházására
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

8. napirendi pont:
Dicenty Dezső utcát érintő telekalakítás
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

9. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos indítvány
(28. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

10. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

11. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2018. II. félévi reklám-rendszergazdai tevékenységéről
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

13. napirendi pont:
A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

14. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(29. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

15. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

Kiosztott:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
 

 

Szekszárd, 2019. február 15.