M E G H Í V Ó

                a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság           

2020. január 27. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   16 óra

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. között kötendő műsorszolgáltató szerződéshez hozzájárulás - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Dránovits István vezérigazgató

 

2. napirendi pont:

Javaslat a Zöld Jég Egyesülettel kötendő ingatlan-használati megállapodásra - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Sebestyén Gyula elnökségi tag

 

3. napirendi pont:

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének meghallgatása a 2020. évi terveiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató

 

4. napirendi pont:

Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. konszolidációjára és jövőbeni feladatellátására - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató

 

5. napirendi pont:

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök karbantartására” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója

 

6. napirendi pont:

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója

 

7. napirendi pont:

Javaslat „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

8. napirendi pont:

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz- csatornahálózatának patkánymentesítésére” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 

9. napirendi pont:

Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106-os azonosítószámú Generációk Parkja elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

10. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 

11. napirendi pont:

Beszámoló az „Ez a minimum” címmel az átláthatóság és a nyilvánosság javításáról szóló 234. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

 

12. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……) önkormányzati rendelete  a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

 

13. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának elfogadása - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

14. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú módosításának elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

15. napirendi pont:

Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi egyeztetés lezárása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

16. napirendi pont:

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények között létrejött gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítása - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

17. napirendi pont:

Javaslat az „5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése” című támogatási konstrukció módosítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

18. napirendi pont:

A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság javaslata a Zöld város program keretében karbonsemleges épület koncepciójának kidolgozására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

19. napirendi pont:

Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

20. napirendi pont:

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

21. napirendi pont:

A Kormányhivatallal kötendő megállapodás a jegyzői építéshatósági hatáskörök átadásáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

 

22. napirendi pont:

Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítására - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

 

23. napirendi pont:

Beszámoló a Garay Élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető

 

24. napirendi pont:

Beszámoló a 259/2019. (XII.23.) számú közgyűlési határozat végrehajtásáról
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető

 

25. napirendi pont:

Beszámoló a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. és a Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelésekről
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető

 

 

Szekszárd, 2020. január 22.

 

                                                                                                                                  Bomba Gábor s.k.

                                                                                                                                        GVB elnök                                              

Kiadmány hiteléül:

 

                                                         dr. Holczer Mónika

                                                     jogi és bizottsági referens