Díjak, Elismerések

Január 22.

Pócs Margit a Magyar Kultúra Napján, Budapesten a Stefánia Palotában rendezett ünnepségen vette át a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által a közművelődés és pszichológiai kultúra fejlesztéséért végzett kimagasló munkájáért adományozott Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést.

Február 14.

Kovács János mesterszakács a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségtől Venesz-díjat kapott.

Március 17.

Dr. Fischer Sándor a Kereskedők és Vállalkozók Tolna Megyei Szövetségének igazgatója Csillag István gazdasági és közlekedési minisztertől Klauzál Gábor díjat vehetett át.

Április 3.

Magyar Bálint oktatási miniszter Szekszárdon fórumot tartott az oktatási intézmények vezetőinek. Ez alkalommal vette át az Arany Katedra díjat Uzsák Máténé, a Rózsa Ferenc Kollégium igazgatója.

Április 23.

Az év rendőre megyei díját Szalai László alezredes, TMRFK fogdaőri alosztály vezetője, a városi díjakat Pintér Sándor alezredes, a bűnügyi osztály helyettes vezetője és Sipőcz Győző törzszászlós, járőr váltásparancsnok kapta.

Május 2.

2004-ben a Megyei Tollforgatók Klubja V. Horváth Máriát tűntette ki a Csányi László emlékplakettel.

Május 4.

Kocsis Imre Antal polgármester ’’Az Év Tűzoltója’’ kitüntetést Szekszárd MJV közgyűlése döntését követően Faddon adta át Szakálos Mihály tűzoltó zászlósnak.

Július 16.

A Bíróságok Napján Lomnici Zoltán a Legfelső Bíróság elnöke kitüntetéseket adott át: a Juhász Andor-díj ezüst fokozatát dr. Major László vehette át, dr. Soós Miklós a megyei bíróság elnöke címzetes táblabíró címet kapott.

Június 30.

Harsányi Mária kosárlabda utánpótlásedző a 2002/2003. bajnoki évben nyújtott munkája alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől ’’Az Év Utánpótlás Edzője’’ kitüntető címet kapta.

Augusztus 20.

Szekszárd MJV Önkormányzata 2003. augusztus 20-án a Művészetek Házában tartotta ünnepi közgyűlését, ahol az államalapítás évfordulóján Kocsis Imre Antal polgármester átadta a lakosság, a civil szervezetek által javasolt, és a közgyűlés által megszavazott városi díjakat, elismeréseket.

Szekszárd város díszpolgára kitűntető címben részesült: Kovács Győző (1933) villamosmérnök. Feltaláló, számítógép-tervező, -építő, számtalan külföldi és hazai előadás és kiadvány szerzője, aki rendkívül nagy kötődéssel, és odafigyeléssel segíti szülővárosa, Szekszárd fejlődését, különös tekintettel a modern technikai vívmányok meghonosítására. Édesapja, dr. Kovács Győző emlékére díjat alapított, melynek átadására minden alkalommal hazalátogat. ’’A Jövő Embere’’, ez a mondat jellemzi egész életművét.

 

Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott:

  • Kaczián János (1938) nyugalmazott népművelő levéltáros. Tolna megye számos településéről készült monográfia szerzője, társszerzője. A honismereti, városismereti munka meghatározó egyénisége. Gerjesztője, elindítója azoknak a folyamatoknak, amelyek az ünnepek kultúrájának megteremtésével, az értékek megőrzésével, mentésével hozzájárulnak az állampolgárok identitástudatához.
  • Levente Péter (1943) előadóművész. Kiemelkedő tevékenységéért, Szekszárd értékeinek, hírnevének ápolásáért és öregbítéséért, a gyermekek iránti elkötelezettségéért és szeretetéért.

 

Közjóért kitüntető címben részesült:

  • A Sárosdi, a Takler és a Vesztergombi pincészet. A világ legrangosabb borászati eseményén, a Challenge International Du Vin elnevezésű borversenyen a magyarok által megszerzett aranyérmek 60 %-át, az ezüstérmek 100 %-át szekszárdi vörösbor termelők kapták, ezzel az eredménnyel maximálisan növelték Szekszárd város sikereit és az ország imázsát.
  • Parrag Ferenc (1930) a református egyházközség presbiteri jegyzője. Emberi értékeiért, erkölcsi értékítéletéért, másokért való önzetlen tenni akarásáért, állami, egyházi, társadalmi szervezetekben önként vállalt és eredményes munkájáért, a megye intenzív lakásépítésének segítéséért.
  • Schubert Péter (1946) Tótfalusi-díjas tipográfus, grafikus. A Tolna Megyei Képző- és Iparművészeti Egyesület, valamint a Művészeti Alapiskola alapításáért. A Lakható Szekszárdért Egyesület aktív tagságáért. Grafikáinak, könyvborítóinak, illusztrációinak, üvegcímkéinek, plakátgrafikáinak köszönhetően, a városban és az ország minden területén öregbítette a város és a szekszárdi bor hírnevét, ahová csak a könyv és bor eljuthat.
  • Lajtai Zoltán (1952) Műterem 90 Építész Iroda vezető-tervező. A város arculatának meghatározásáért, számos épület tervezéséért. Írásaiért, előadásaiért, kiállításaiért, az építészet és a városvédelem ügyének közérthető hangvételben való propagálásáért. Szekszárd történelmi városközpont építészeti értékeinek védelméért.

 

’’A Szekszárdi Németségért’’ Nívódíjban részesült

Palkó László köztisztviselő. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat ’’A Szekszárdi Németségért’’ Nívódíjat adományozta: Dr. Palkó László (1954) köztisztviselőnek, a TM Közigazgatási Hivatal főosztályvezetőjének. Nyolc évig mint Szekszárd város jegyzője szakértő munkájával nagyban hozzájárult a Német Kisebbségi Önkormányzat hazai és külföldi pozitív megítéléséhez. Neki is köszönhető, hogy a magyarországi németeknek himnuszuk és címerük van. A díjat átadta: Dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német kisebbségi Önkormányzat elnöke.

 

’’Roma Nívódíjban" részesült

Heimann Ferenc építész-vállalkozó. A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat ’’Roma Nívódíjat’’ adományozott: Heimann Ferenc (1955) építész-vállalkozónak. Vállalkozásában hátrányos helyzetű romákat foglalkoztat, munkalehetőséget biztosítva számukra, s ezzel támogatva a családok megélhetését. A romák művelődési és sportrendezvényeinek rendszeres támogatásáért. A kisebbségek fele példaértékű, emberséges hozzáállásáért és felajánlásaiért.

Szeptember 1.

A gazdag rendezvénysorozat keretében került sor a megyei közgyűlés által odaítélt kitüntetések átadására. 

Beszédes József díjban részesült dr. Fischer Sándor a KISOSZ ügyvezető igazgatója, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke.

Tolna megyéért díjat kapott Csöglei István a TM Tűzoltószövetség örökös tiszteletbeli elnöke.

Tolna megye kiváló közalkalmazottja címet Kárpáti Andrásné ny. levéltári osztályvezető kapott.

Dr. Töttös Gábor a szekszárdi Alisca Borrend krónikása a magyar borkultúra és irodalom érdekében kifejtett több évtizedes kiemelkedő teljesítményének elismeréseként a Pro Vino érdemérmet kapta.

Október 11.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezete éves közgyűlésén adta át a dr. Thész László díjat a Tücsök Klub Zenés Színpadnak és vezetőjének, Béresné Kollár Évának, aki a megyei könyvtár zeneműtárának vezetőjeként is sokat tett a vakokért és gyengénlátókért.

December 4.

Pesti Gyula, a Garay János Gimnázium matematika-fizika szakos tanára magas szakmai kitűntetésben részesült: Ericsson díjat vehetett át sokéves eredményes tehetséggondozó munkájáért.

December 11.

Dr. Márkus István (Valum Kft) és Szabó Sándor (Ferropatent Kft) Budapesten Kiss Péter kancellária minisztertől vette át az év vállalkozója országos díját.

December 16.

Az év vállalkozója 2003. évi megyei díjazottja Szekszárdról Dránovics István (Séd Nyomda Kft). Dr. Csillag István gazdasági minisztertől és Frankné dr. Kovács Szilviától, a TM. Közgyűlés elnökétől vette át a díjat.

December 19.

A Magyar Köztársaság Lovagrendje kitüntetést vette át Magyarország moszkvai nagykövetségén Mayer Klára, aki 30 esztendeig volt a Lomonoszov Egyetem tanára. Az elismerést a magyar nyelv és kultúra terjesztéséért adományozták. Mayer Klára pályafutása Szekszárdról indult, a Garay János Gimnáziumban érettségizett.