szekszard_.png
 
MEGHÍVÓ
 
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2020. november 3-án (kedden) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem
Ideje:   15 óra 30 perc
 
 
Napirend:
 
 1. Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás szervezeti és működési szabályzata
  (26. számú előterjesztés)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 
 1. Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének negyedik módosítása
  (27. számú előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 
 1. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
  (28. számú előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 
 1. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft-vel kötendő megállapodás elfogadására
  (29. számú előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 
 1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2019/2020. nevelési évének munkája
  (23. számú előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 
 1. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde épületeinek 2020. évi nyári kihasználtságáról
  (25. számú előterjesztés)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 
 1. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi munkaterve
  (24. számú előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Zaják Rita Andrea elnök
 
 
 1. Egyebek
 
 
Szekszárd, 2020. október 29.
 
 
Zaják Rita Andrea
Társulási Tanács elnöke