M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. február 28-án  (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

 

Napirend

 

1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(43. sz. előterjesztés) - (melléklet) - (módosító javaslat)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

2.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről (tervezet)
(42.sz előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet) - (3.melléklet) - (4.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Somogyvári Tünde mb. osztályvezető, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző

 

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor

 

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4., valamint a 7. függelék módosítására (tervezet)
(45. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

 

5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására
(56. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

6. Az óvodák 2019/2020. nevelési évi beíratási felhívása
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

7. Az általános iskolák felvételi körzetének ismételt felülvizsgálata
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

8. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítása
(53. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

9. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens, Kálóczi Andrea KEF titkár

 

10. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2018. évi működéséről
(55. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Kajsza Péter egyesületi elnök

 

11. A Mészöly-tanya Szekszárd Alkotóház beruházáshoz való alapítói hozzájárulásról
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász

 

12. Javaslat a polgármester 2018. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

13. Tájékoztatás a szekszárdi víziközmű rendszere állapotának felméréséről
(49. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető

 

14. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

15. Közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat kiírására
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Schmidt Krisztián osztályvezető, dr. Szily Máté jogász

 

16. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(51. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

 

17. Kérdések, interpellációk

-          Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja Ács Rezső polgármesterhez

 

önálló képviselői előterjesztés-javaslat:

 • Fennállásának 40. évfordulóján a Szekszárd Big Band városi elismerése
  (60. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
  Előterjesztést készítette: Rácz Zoltán képviselő

 

További napirendi pont javaslat: 

 • Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
  (61. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

 

 

zárt ülés napirendje

 

18. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági elnök

 

 

 

 

Szekszárd, 2019. február 22.