M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
2018. május 24-én  (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

 Napirend


zárt ülés

1. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Tóbi Balázs könyvvizsgáló
Gyurkovics János FB elnök

2. A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
    
3. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
dr. Haag Éva FB elnök

4. A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
dr. Haag Éva FB elnök     

5. Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

6. Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Gárdi Gábor FB elnök 

7. Szekszárdi Közművelődési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
Csillagné Szánthó Polixéna FB elnök

8. A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Kővári László FB elnök    

9. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
Máté Péter FB elnök

10. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Máté Péter FB elnök

11. A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Gyurkovics János FB elnök

12. Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

13. A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

14. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens


nyilvános ülés

15. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős meghívottak: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Tolácziné Varga Zsuzsanna H.K. vezető, Mészárosné Wittmer Boglárka intézmény-vezető helyettes, Horváth Erika intézményvezető, Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

16. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(154. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Tamási Anna igazgatóságvezető
 Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

17. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(155. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató

18. Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens, Illyés Krisztina költségvetési ügyintéző

19. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(157. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző

20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(158. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

21. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens, Smolek Erika kodifikátor

22. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet helyben központosított közbeszerzésekkel összefüggő hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

23. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 4., valamint a 6-7. függelékének módosítására
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

24. Beszámoló a 2017. évi adóbevételek alakulásáról
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető

25. Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2017. évi teljesítmény adatairól
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Schmidt Krisztián osztályvezető
Meghívott: Bebics János vezérigazgató

26. Javaslat a 2018. évi nyári gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

27. Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2017. évben lezajlott ellenőrzésekről
(150. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

28. Javaslat az Állami Számvevőszék "Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Szekszárdi Diákétkeztetési Kft." ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(98. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
 Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Bay Attila ügyvezető igazgató

29. Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

30. A Szekszárdi 2. számú Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása
(122. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfa Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Horváth Erika intézményvezető

31. Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadására és a köznevelési szerződés módosítására
(145. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász, dr. Ludas Gabriella jogi referens

32. Javaslat a Bűnmegelőzési projekt megvalósításához kapcsolódó „Összefogással a bűn ellen, az ÉLETÉRT” című benyújtott pályázat jóváhagyására
(159. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kelemen Mariann beruházási és műszaki ügyintéző

33. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző

34. Javaslat a Kölcsey lakótelep 25. szám alatti orvosi rendelők felújítására tekintettel a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal kötendő ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kubik Andrea jogász

35. Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezető megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Vándor Tamara pályázó

36. Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

37. A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület támogatási kérelme
(152.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

38. Javaslat a szekszárdi 2411/7. hrsz-ú közút (Damjanich u.) önkormányzati tulajdonba vételére
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

39. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

40. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(151. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

41. Kérdések, interpellációk


Szekszárd, 2018. május 18.
 


Ács Rezső 
polgármester
 

További napirendi pont javaslat:

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum küldetésnyilatkozata, stratégiai, valamint gyűjteménygyarapítási és revíziós terve, múzeumi digitalizálási stratégiája
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

Javaslat a szekszárdi 0320/24, 0320/80, 0320/137, 0320/139, 0320/140, 0320/152, 0320/153 hrsz-ú ingatlanok részei tulajdonjogának megszerzésére
(161. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. oszátlyvezető