M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2017. június 22-én (csütörtökön) 14 órakor
a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) 
tartandó rendes ülésére


 

Napirend


1. Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna megyei fejlesztésére
(166. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató 

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(192. sz. előterjesztés)    (melléklet)    (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2017. (……) önkormányzati rendelete  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és egyéni választókerületek jóváhagyására
(tervezet)
(179. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal között együttműködési megállapodás megkötésére
(171. sz. előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. sz. előterjesztés)    (melléklet)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott:    dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke
            Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
            Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja

10. Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bebics János vezérigazgató

11. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(180. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a Tartsay Vilmos utca és Szent-Györgyi Albert utcai csomópont átépítéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

13. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a külterületi közterületek elnevezésére vonatkozó ütemterv jóváhagyására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

15. Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására  
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
 
19. Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyására
(186. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Tolna Megyei Balassa János Kórház-Rendelőintézettel
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő ingatlan használatának átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(172. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

22. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
(161. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

23. Az óvodák 2017/2018. nevelési évi csoportjai
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Javaslat civil szervezetek támogatására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Javaslat általános iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj kiírására
(185. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. Javaslat lakáshasználati kérelmek támogatására
(176. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27. Az önkormányzat kizárólagos részvételével működő gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazása
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2016. évi tapasztalatairól
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Lovrity Attiláné intézményvezető

29. Beszámoló a Szent Erzsébet Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
(173. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető

30. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(136. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér-és partnervárosi kapcsolatainak 2016. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervének elfogadására 
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

32. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(178. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33. Kérdések, interpellációk


Zárt ülés:

34. Javaslat kitüntető díjak adományozására  
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

35. Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

36. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök

37. Javaslat a VI. sz. háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

38. A Babits Mihály Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgatói) beosztásra kiírt pályázatának elbírálása
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2017. június 16.
 


Ács Rezső
polgármester
 

További napirendi pont javaslatok:

A Szekszárd Utánpótlásnevelő Futball Club támogatási kérelme 
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Javaslat az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester