M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. június 15-én (szerdán) 10 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendes ülésére

 


NAPIREND


1.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(233. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

2.    Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(224. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(226. számú előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (...) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
(158. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

5.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
(214. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

8. Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésére
(230. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívottak: dr. Pilisi Gábor c. r. ezredes kapitányság-vezető
Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
Balogh László SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület elnöke

9.    Javaslat a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(207. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja

10.    Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(200. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

11.    A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 
(217. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    
12.    Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének elfogadására
(206. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

13.    Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Kulturális Keretéből
(208. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
 
14.    Az óvodák 2016/2017. nevelési évi csoportjai
(216. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.    VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(220. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    
16.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(225. számú előterjesztés)   (kiegészítés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.    Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására
(218. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.    Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(222. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.    Javaslat fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésre
(228. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.  Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(231. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

21.    Javaslat Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.    A VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(221. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.    Javaslat a TOP-6.4.1-15  kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázat jóváhagyására
(210. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    
24.  Tájékoztatás a  Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat nyertességéről, javaslat önerő kiegészítésére
(211. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendő bérleti szerződés aláírására a Szekszárd 1769/2 helyrajzi számú, Ybl M. utca 1. sz. alatti ingatlan vonatkozásában
(229. számú előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.  Javaslat közterület elnevezésére
(166. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
 
27. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
(212. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető

28.    Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(181. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

29.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(223. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30.    Kérdések, interpellációk
 


ZÁRT ÜLÉS: 

31.    Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása    
(227. számú előterjesztés)        
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

32.    Javaslat kitüntető díjak adományozására
(209. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

33.    Közterület-használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(215. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

34.    Jegyzői állásfoglalás képviselői méltatlanság tárgyában
(213. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző


Szekszárd, 2016. június 10.

 

Ács Rezső
polgármester
 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(235. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester