M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. május 26-án  (csütörtökön)  8 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendes ülésére


 


NAPIREND


Zárt ülés

1. Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2015. évi tevékenységéről
(155. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

2. Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
(154. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

3. Beszámoló az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
(146. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
      Kővári László FB elnök
      Simon Józsefné könyvvizsgáló

4. Beszámoló a Szekszárdi Ipari Park Kft 2015. évi tevékenységéről 
(153. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

5. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(148. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
       Gyurkovics János FB elnök
       Simon Józsefné könyvvizsgáló

6. A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(147. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
      dr. Haag Éva FB elnök
      Ribling Júlia könyvvizsgáló
        
7. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(149. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
       Máté Péter FB elnök
       Simon Józsefné könyvvizsgáló

8. Tulajdonosi döntés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ingatlan beruházásai értékének elszámolásáról
(190. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Bay Attila ügyvezető igazgató

9. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(150. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
      Máté Péter FB elnök
      Ribling Júlia könyvvizsgáló

10. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(152. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
        Gárdi Gábor FB elnök
      Ribling Júlia könyvvizsgáló

11. A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(151. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
      Kővári László FB elnök
      Ribling Júlia könyvvizsgáló

12. Tulajdonosi felhatalmazás önkormányzati gazdasági társaságok közötti elszámolás lebonyolítására- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(192. számú előterjesztés)
Előterjesztő:    Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Artim Andrásné ügyvezető igazgató
        Berlinger Attila ügyvezető igazgató

13. Javaslat tulajdonosi döntések meghozására - a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdőnek a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által történő - üzemeltetési feltételek biztosításáról
(191. számú előterjesztés)
Előterjesztő:     Ács Rezső polgármester 
Meghívott:     Artim Andrásné ügyvezető igazgató

14. Javaslat önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(193. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(169. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Nyilvános ülés

16. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(170. számú előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

17. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(197. számú előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

18. Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál  2015. évben lezajlott ellenőrzésekről
(157. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint közös önkormányzati hivatal - 2015. évi működésének pénzügyi elszámolása
(196. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző    

20. Beszámoló a 2015. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(156. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

21. Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosítására
(162. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(163. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(161. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

24. Javaslat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiegészítő támogatására
(177. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

25. Általános iskolai tanulók, iskolai nyári szünetben történő napközbeni felügyeletének biztosítása
(167. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

26. Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(187. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

27. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(174. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

28. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(198. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

29. Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(168. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő:  Ács Rezső polgármester 

30. Javaslat alapítványok támogatására
(199. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

31. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének jóváhagyására
(179. számú előterjesztés)   (melléklet)             
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Ódor János igazgató

32. Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére
(194. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési tervének módosítására
(189. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester    

34. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása
(188. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

35. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(200. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

36. Javaslat gazdasági társaság alapító okiratának jóváhagyására
(183. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

37. Javaslat a TOP-6.5-1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(178. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató

38. Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(186. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

39. Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(185. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

40. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre
(201. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

41. Javaslat a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” című pályázat jóváhagyására
(171. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

42. Tájékoztatás a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt nyertességéről, javaslat konzorciumi megállapodás megkötésére
(172. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

43. Javaslat a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására, helyi akciócsoport megalakítására
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

44. A Szekszárd és Környéke Közbiztonságért Alapítvány alapító okiratának módosítása
(184. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

45. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2015. évi tapasztalatairól
(164. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

46. Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
(159. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

47. Közgyűlési hozzájárulás a 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának átvételéhez 
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

48. Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(176. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

49. Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(182. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

50. Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosítása
(175. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

51. Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése
(195. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

52. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(165. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

53. Kérdések, interpellációk


Szekszárd, 2016. május 20.

 

Ács Rezső
polgármester

További napirendi pont:

Javaslat felügyelőbizottsági tag kinevezésére
(203. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester