M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2016. április 28-án  (csütörtökön) 9 órakor a    Piac tér 1. „F” épületében (Közösségi tér)   tartandó rendes üléséreNAPIREND

1.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(122. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és Működési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(117. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására és új tagok megbízására
(107. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna Humán Bizottság elnöke

9.    Javaslat közszolgáltatási szerződés jóváhagyására távhőszolgáltatási tevékenység ellátásáról
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

10. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat jóváhagyására
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat jóváhagyására
(111. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay János Általános Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.    Javaslat pályázat kiírására a XIII. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogára
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
(53. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.    Javaslat a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő, Duna menti turizmus fejlesztésével kapcsolatos koncepció támogatására
(135. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.    Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének méretére
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.    Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges helyszínének kijelölésére
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.    Javaslat a Sportközpont Nonprofit Kft-vel kötendő működtetési szerződés jóváhagyására
(125. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.    Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Tartalék Keretéből
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

22.    Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
(123. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.    Partnervárosi megállapodás megkötésének jóváhagyása
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.    Külföldi meghívás
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.    Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.    Javaslat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a „Modern Városok Program- távhővezeték építése” tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
(129. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.    Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I. negyedév)
(120.    sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

28.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

29.    Kérdések, interpellációk


Zárt ülés

30.    Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

31.    Javaslat a 2016. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(124. sz. előterjesztés)
Előadó: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

32.    Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33.  A „Szekszárdi Teniszpálya” területét érintő megállapodások és az azokból folyó jogok és kötelezettségek kivizsgálása céljából létrehozott ideiglenes bizottság jelentése
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs elnök

34.    Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

35.    Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
(116. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2016. április 22.
 

Ács Rezső
polgármester

 

További napirendi pont javaslatok:

Zöldítsük Szekszárdot! Közpark létrehozása a volt laktanya területén
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszáma módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)
(139. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi adatairól
(141. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződések megkötésére
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság létrehozására
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosítása
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester