Szám: IV.56-22/2015

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. december 17-én  (csütörtökön) 14  órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére


NAPIREND

1.    Tájékoztató a Szekszárdi Járási Hivatal működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Vörösné Strasser Teréz járási hivatalvezető

2.    Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól
(301. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

4.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(299. sz. előterjesztés)  (kiegészítés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 
    
5.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

6.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 
    
7.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (…… ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(286. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

8.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.    Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

10.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés módosítására
(288. sz. előterjesztés)   (kiegészítés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

11.    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(297. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

12.    Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására 
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    A 3. számú vegyes fogászati körzet rendelési idejének módosítása
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


15.    Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötött megállapodás jóváhagyására
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.    Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási kérelme
(290. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.        Fadd település várossá nyilvánításának támogatása
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

20.    Kérdések, interpellációkZÁRT ÜLÉS:


21.        Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.         Javaslat a Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízására
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.    Javaslat a Szociális Központ intézményvezetőjének megbízására
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.        Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

25.    Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök

26.    Közgyűlési hozzájárulás a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.    Vizsgáló Bizottság javaslata
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs elnök


Szekszárd, 2015. december 11.

 


Ács Rezső
polgármester