Szám: IV.56-19/2015.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. november 25-én  (szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó üléséreNAPIREND


1.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)     önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról     (tervezet)    
    (267. sz. előterjesztés)   (melléklet) (könyvvizsgálói jelentés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
    (264. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
    
3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
    (265. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015.  (….)     önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló     54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
    (263. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5.    Településrendezési terv részleges módosítása
    (268. sz. előterjesztés)  (melléklet)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    
6.     Alapítványok támogatása 
    (262. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

7.    Fogászati rendelési idő módosítása
    (269. sz. előterjesztés) (melléklet: Feladatellátási szerződések)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8.    Javaslat a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott „Escher Károly 125-     Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására
    (259. sz. előterjesztés)   (melléklet)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

9.    A Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának     jóváhagyására
    (253. sz. előterjesztés)   (melléklet)
    Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

10.    Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.
    (261. sz. előterjesztés)   (melléklet)
    Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester 

11.    Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának személyére
    (270. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.    Polgármester szabadsága
    (271. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.     Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két     ülés között történt fontosabb eseményekről 
    (260. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

14.    Kérdések, interpellációkZÁRT ÜLÉS:

15.     Javaslat „A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt ÁFA tartalmának finanszírozására
(272. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2015. november 20.

 


Ács Rezső 
polgármester


További napirendi pont javaslat:

ZÁRT ÜLÉS

Javaslat Munkácsy Mihály-díjra történő felterjesztésre 
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester