Szám: IV.64-14/2013.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. október 31-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …./2013. (….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(245. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
(250. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Javaslat az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrészének felosztására
(256. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezése
(251. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Az I. sz. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyása és Medina Község csatlakozási kérelme az I. sz. háziorvosi körzethez 
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Delegálás önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságába 
(257. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(244. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a térfigyelő kamerarendszer rendőrségi kezelésére
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Tájékoztatók:
- Tájékoztató a szekszárdi légimentő bázis létesítéséről (tajekoztato1)
- Tájékoztatás a MAHIR Cityposter Kft. reklám-rendszergazdai tevékenységéről  (tajekoztato2)

13. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2013. III. negyedév) 
(246. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(247. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

16. Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyes gazdasági társaságoknál a könyvvizsgálói feladatok gazdasági társaságban történő ellátására 
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2013. október 25.

Horváth István
polgármester

 

További napirendi pontok:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának, valamint a Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester