M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. május 30-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

Napirend

ZÁRT ÜLÉS

1. Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

2. A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(124. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ács Rezső FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

3. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(125. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Fajszi Lajos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

4. A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(126. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

5. A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

6. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(128. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Kerekes Csaba FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

7. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(129. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

8. Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2012. évi tevékenységéről
(130. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

9. Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
(131. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

10. Beszámoló az Ipari Park Kft. 2012. évi tevékenységéről
(132. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

11. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 


NYILVÁNOS ÜLÉS:

13. Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás” működésének 2012. évi tapasztalatairól
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás 2012. évi megvalósításáról 
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(136. sz. előterjesztés)   (melléklet) (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására 
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 11/2007.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(116. sz. előterjesztés, mely az előző ülés anyagával kiküldésre került.) Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat a szociális társulások, valamint a központi ügyeleti társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

25. Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására 
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

26. Javaslat a Szekszárd-Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítására
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Pedagógiai szakszolgálati intézmény átszervezésének véleményezése
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. előterjesztés)   (melléklet)  (kiegészítés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(54. sz. előterjesztés, mely a 2012. február 28-i ülésre kiküldésre került)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

31. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32. Pályázati önerő biztosítása a nyári gyermekétkeztetéshez
(137. sz. előterjesztés) ( melléklet1)  (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33. A Béla király téri 1848-as szobor pályázatának lezárása 
(152. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

34. A víziközműrendszer átalakításával, az új víziközmű-szolgáltató működésének megkezdésével kapcsolatos döntések meghozatala
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

35. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

36. Javaslat települési értéktár felállítására
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

37. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Etikai Szabályzatának elfogadására
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

38. Biztosíték nyújtása a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM- pályázatához
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

39. Önkormányzati biztosíték nyújtása egyes sportszervezetek TAO pályázatához
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

40. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat kapcsán biztosíték nyújtására 
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

41. KEOP-6.2.0/B/11/2011-0061 azonosító számú "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" című pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, valamint javaslat a pályázat önerejének átcsoportosítására
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

42. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

43. Kérdések, interpellációk

 

Szekszárd, 2013. május 24.

 

Horváth István
polgármester