M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. szeptember 28-án (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

NAPIREND

1. Állásfoglalás a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről
(188. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. évi teljesítményi adatairól, javaslat a helyi közlekedés működésének támogatására 
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról
(212. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. által kötött kölcsönszerződés módosítása
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról ( tervezet)
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról ( tervezet)
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12. Döntés településrendezési terv módosítása iránti kérelemről
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

14. Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15. Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási terve
(205. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16. Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetése kapcsán 
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme 
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. A XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása” című pályázaton való részvételre
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat új üzemeltetési szerződés kötésére EH-SZER Kft-vel, a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására 2012. május 01. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bővítése” c. projekt keretében megvalósult szennyvízelvezető csatornák és átemelő berendezések üzemeltetési szerződés megkötésére 
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Javaslat a Cinka dűlői Csatár II. mellékág vízelvezető kiépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására 
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi működésének tapasztalatairól
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

27. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2012. II. negyedév) 
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Kérdések, interpellációk
- Ilosfai Gábor képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz 
(az írásbeli válasz később kerül kiküldésre)

ZÁRT ÜLÉS:

30. Felebbezés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 135/2012.(V.8.) GPB határozata ellen
(192. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Javaslat gyermekvédelmi ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

 

Szekszárd, 2012. szeptember 21.


Horváth István
polgármester