M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. május 30-án (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

 NAPIREND
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(140. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(138. sz. előterjesztés)   (melléklet_1)   (melléklet_1A)   (melléklet_2)   (melléklet_3)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről ( tervezet )
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének..../2012. (…...) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletekben található szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző 

6. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Településrendezési terv módosításának programja
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat a Tolnatáj Televízió Műsorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás módosítására
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
(133. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Szakmai beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás 2011. évi megvalósulásáról
(142. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15. Beszámoló a Karitasz RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2011. évi tevékenységéről
(132. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

16. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(136. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Kérdések, interpellációk
- Kővári László képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz 
 


ZÁRT ÜLÉS:


19. Közterület használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök


Szekszárd, 2012. május 25.


Horváth István
polgármester