M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. február 4-én (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND


1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2011. (....) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2011. (.....) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 12/2007. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
(13. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
(21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete a zajvédelemről (tervezet)
(25. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

8.) Beszámoló a Magyar Államkincstár 2010. évi ellenőrzésének tapasztalatairól
(18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Javaslat a Cafetéria-juttatás összegének biztosítására a 2011. évi költségvetési rendeletben
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11.) Javaslat az önkormányzati intézményvezetők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12.) Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanáccsal kötendő megállapodás
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Előzetes Beszerzési tervének jóváhagyására
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

14.) Javaslat gyermekvédelmi szakellátásra egyedi megállapodások megkötésére
(23. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15.) Javaslat közoktatási, művelődési és sport intézmények alapító okiratainak módosítására
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16.) Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
(11. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

17.) Javaslat szociális intézményfenntartó társulások társulási megállapodásainak módosítására
(14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

18.) Palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
(24. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Okmányiroda felújításának tárgyában a Műemléki és Régészeti Szakmai 
Kollégium által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása 
(22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20.) Javaslat képviselő delegálására a Wunderland Óvodában működő óvodaszékbe
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Javaslat a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszobájának bővítéséhez
(20. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23.) Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25.) Tájékoztatók:
- Tájékoztató a Garay János Általános Iskola 2010. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatairól   (melléklet)

26.) Interpellációk, kérdések

 

ZÁRT ÜLÉS:


27.) Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2011. január 28.

 


Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi pontok:

- Javaslat helyi tömegközlekedési menetrend módosítására
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Javaslat Ideiglenes Bizottság létrehozására
(27. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester