M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. március 4-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


NAPIREND


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) rendelete a 2010. évi költségvetésről (tervezet)
(30. számú előterjesztés - mellékletek - normaszöveg - könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés 2010. február 15-én kiküldésre került.)

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (III.4.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(43. számú előterjesztés) (mellékletek)
Előterjesztő. Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának …./2010. (….) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. ((XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(42. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének..../2010. (…..) rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) rendelet módosításáról (tervezet)
(46. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata …./2010. (….) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(32. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

6./ Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács 2009 évi működéséről
(37. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(33. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(34. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

9./ Javaslat az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsban való részvételre
(31. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési Tervére
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

11./ Javaslat Szekszárd városközpont rehabilitáció I. ütem (Béla király tér – Vármegyeháza) közbeszerzési eljárásának megindítására 
(45. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

12./ Az Országos Mentőszolgálat kérelme a Szekszárdi Légimentő Bázis ügyében
(38. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

13./ Javaslat belső ellenőrzési feladat ellátására
(39. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

14./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. részére
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Beszámoló a kábítószerprobléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(29. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

16./ Településrendezési terv módosításának programja
(40. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Javaslat az óvodák és az általános iskolák 2010/2011. nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira
(27. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

18./ Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
(41. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

19./ Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata
(28. számú előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2009. évi megvalósulásáról
tájékoztató 1 - melléklet
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.


ZÁRT ÜLÉS:

21./ Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(35. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 


Szekszárd, 2010. február 25.

 

Horváth István
polgármester

 

  • 47. sz. előterjesztés Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • 48. sz. előterjesztés Javaslat a 277/2009. (XII.17.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására