M E G H Í V Ó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

 

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (…) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) KT. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(271. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
(Az előterjesztés a 2009. december 17-i ülésre kiküldésre került.)

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (….) rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Beszámoló a Magyar Államkincstár ellenőrzésének tapasztalatairól
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról
(21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

6./ Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
(20. számú előterjesztés - melléklet1 - melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2010. évi teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2010. évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok meghatározása
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Javaslat önkormányzati intézményvezetők 2010. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Javaslat Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Program szekszárdi rendezvényeinek támogatására
(8. számú előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

11./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi előzetes beszerzési tervére
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ A közoktatási intézmények 2009. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatai
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

13./ Csatlakozás Tolna Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési tervéhez
(3. számú előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Felügyelő Tanácsába történő delegálásra
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Javaslat Betegápolási Alapítvány támogatására
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

17./ Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP – 3.4.2. – 08/1-2008-0090 azonosító számú pályázat támogatási szerződésének megkötésére
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázati program keretében kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Közrend és közbiztonság erősítése érdekében településőrök alkalmazása
(15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

20./ Javaslat az Okmányiroda tetőfelújítása tárgyában saját forrás biztosítására
(18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


23./ Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2010. január 28.


Horváth István
polgármester

 

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
(22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra
(23. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Projektmenedzser alkalmazása a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009.-0003 pályázati program keretében
(24. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
 
Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításának előkészítésére
(25. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

Javaslat bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető