M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. február 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

NAPIREND

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)
 (mellékletek megtekintése) (Független könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Beszámoló a Magyar Államkincstár ellenőrzésének tapasztalatairól 
(41. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal együttműködési megállapodásának aktualizálása
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének engedélyezése
(27. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ Javaslat az Okmányiroda tetőfelújítása tárgyában pályázat benyújtására
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

6./ Javaslat az óvodák és az általános iskolák 2009/2010. nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira
(35. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadás-átvételéről kötött megállapodás módosítása
(25. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okirata
(29. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (tervezet)
(36. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

10./ Javaslat az „Önkormányzati Társulás a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Nagytérség szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására” társulási megállapodásának jóváhagyása
(24. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

11./ Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről
(30. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester 

12./ Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2008. évi tevékenységéről
(39. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: Horváth István polgármester

13./ Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács 2008. évi működéséről
(40. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

14./ Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(31. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Halmai Gáborné képviselő

15./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(32. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályváltozásokról

17./ Interpellációk, kérdések

 

ZÁRT ÜLÉS:

18./ Javaslat az „Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Javaslat az „Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ Javaslat szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2009. február 18.

 

Horváth István
polgármester