M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. december 4-én (csütörtökön) 9órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

Napirend

1./ 2009-2011. évi költségvetési koncepció
(295. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

2./ Törvényességi észrevétel a közterületek használatáról szóló 9/1991. (VI.27.) Kt. sz. rendeletre
(272. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2008. (...) rendelete a közterületek használatáról (I. forduló)
(301. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2008. (...) rendelete a vagyongazdálkodási alapról (tervezet)
(293. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Javaslat városfejlesztési gazdasági társaság létrehozására
(298. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

6./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2008. (...) rendelete a luxusadóval kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról (tervezet)
(304. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Előterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város költségvetési tervezése és zárszámadás elkészítési rendjéről
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére
(287. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Dr. Haag Éva alpolgármester

9./ Megye-Város társulási megállapodás gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó és utógondozói ellátás biztosításáról
(271. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

10./ Javaslat a TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvételre
(294. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

11./ Közterület elnevezése
(297. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Dr. Faragó Ágnes irodavezető

12./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi belső ellenőrzési terve
(303. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

13./ Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítása
(291. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Hozzájárulás háziorvosi praxis átadás-átvételéhez
(284. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Dr. Főfai Klára irodavezető

15./ Javaslat a Mentálhigiénés Műhellyel megkötött megállapodás meghosszabbítására
(299. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Dr. Göttlinger István irodavezető

16./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2009. évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok meghatározása
(302. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

17./ Feladatellátási megállapodás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
(310. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

18./ Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet alapító okiratának módosítására
(312. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Dr. Göttlinger István irodavezető

19./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(288. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Horváth István polgármester

20./ Tájékoztatók:

- Tájékoztató a német kisebbségi oktatás - nevelés helyzetéről
( tajekoztato1)

- Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
( tajekoztato2)

21 ./ Kérdések, interpellációk

- interpellációkra adott írásbeli válaszok:

- Dr. Hadházy Ákos a buszvárókkal kapcsolatos interpellációjára adott írásbeli válasz

- Kerekes Csaba interpellációjára adott írásbeli válasz

- Dr. Horváth Kálmán üzemanyagárakkal kapcsolatos interpellációjára adott válasz

ZÁRT ÜLÉS:

22./ Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza igazgatói megbízatására


23./ Javaslat "Szekszárd városért a művészet erejével" elismerő cím adományozására


24./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására


25./ Javaslat önkormányzati bérlakás határozott idejű biztosítására


26./ Javaslat az önkormányzati részvételű KT-Dinamic Kft. társasági szerződésének jóváhagyására


Szekszárd, 2008. november 26.