szekszard_.png
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. december 15. (csütörtök) napján
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) 9 órakor tartandó rendes ülésére
 
 
 
NAPIREND
 
 
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2022. (……) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek bevételnövekedési és egyéb célú módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2022. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítéséről (t e r v e z e t)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2022. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII . 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, OKSI, SZEKÖF
 
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2022. (……….) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2022. (……) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
8. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Meghívott: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság között 2021. június 30. napján létrejött Vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
10. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2016. augusztus 17-én megkötött közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
11. Javaslat az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Antal ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
12. A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő
Előadó: Csötönyi László képviselő
Véleményezte: KCV
 
13. Javaslat a Tolna megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésben való részvételre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
14. Önkormányzati tulajdonban lévő erdő, fásított terület megnevezésű ingatlanok felmérése, hasznosításuk lehetőségei
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
15. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
16. Javaslat alapítványok támogatására  
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: KCV, OKSI
 
17. A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság beszámolója a Közgyűlés 2021. december 2. napi ülésére érkezett interpelláció kivizsgálásának eredményéről
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő
Előadó: Csötönyi László képviselő
Véleményezte: KCV
 
18. Javaslat az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
19. Beszámoló a közgyűlési, bizottsági és polgármesteri hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
20. Kérdések, interpellációk
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
21. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(263. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
22. Javaslat „Szekszárd Edzője 2022.” és „Szekszárd Csapatedzője 2022.” díj adományozására
(274. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Véleményezte: OKSI
 
23. Javaslat „Szekszárd Sportolója 2022” és „Szekszárd Sportcsapata 2022” díj adományozására
(275. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Véleményezte: OKSI
 
24. Javaslat „Szekszárd Büszkesége 2022.” kitüntető címek adományozására
(273. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Véleményezte: OKSI
 
25. Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(278. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: KCV
 
26. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő címek adományozására
(279. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: KCV
 
Szekszárd, 2022. december 08.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester