szekszard_.png
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. november 24. (csütörtök) napján
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) 9 órakor tartandó rendes ülésére
 
 
 
NAPIREND
 
1. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város 4. számú egyéni választókerületében a 2022. november 13. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselőválasztás eredményéről, a választási szervek tevékenységéről, valamint javaslat a választás eredményével kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző, HVI vezető
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző, HVI vezető/ dr. Kulcsár Ágnes, Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának elnöke
 
2. Képviselői eskütétel
Esküvevő: dr. Kulcsár Ágnes, Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának elnöke
Eskütevő: Szollár Zoltán képviselő
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
3. Javaslat  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező   víziközmű vagyon Magyar Állam részére történő átruházására, továbbá az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. adósságához kapcsolódó kezesség vállalással összefüggő döntés meghozatalára
(262. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
 
4. Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére
(250. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Véleményezte: GVB
 
5. Javaslat a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd című pályázat vonatkozásában a többlettámogatási igény visszavonására
(212. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezte: GVB
 
6. A „Bartina ABC” peres üggyel kapcsolatos álláspont kialakítása
(213. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
7. Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vételére
(216. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
8. Javaslat a víziközmű fejlesztési hozzájárulás felhasználására
(259. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
9. Javaslat „Szekszárd Büszkesége 2022.” kitüntető címek adományozására
(238. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád OKSI elnök
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
10. Javaslat „Szekszárd Edzője 2022.” és „Szekszárd Csapatedzője 2022.” díj adományozására
(239. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád OKSI elnök
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
11. Javaslat „Szekszárd Sportolója 2022” és „Szekszárd Sportcsapata 2022” díj adományozására
(240. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád OKSI elnök
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
12. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő címek adományozására
(221. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
13. Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(224. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
14. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(249. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
15. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
(234. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
16. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
(237. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
17. Javaslat a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Gyurkovics János alpolgármester
 
18. Javaslat az Önkormányzat energia megtakarítást, valamint kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések meghozatalát célzó intézkedési terv elfogadásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
19. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2022. (……) önkormányzati rendelete 2023. évi átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
20. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
21. A településrendezési terv részleges módosításához (OBI körforgalom – Penny-Lidl összekötő út) kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
22. Településrendezési terv 2022/1. részleges módosításához kapcsolódó közbenső döntések meghozatala
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
23. A településrendezési terv módosítására irányuló kérelmek
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
24. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának elfogadásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Meghívott: dr. Mérei András tanácsadó, EX ANTE Kft.
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, OKSI, KCV, SZEKÖF
 
25. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2022. (……) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezte: GVB
 
26. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által bevezetett helyi adók felülvizsgálatáról
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
27. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Önkormányzat intézményei, az Önkormányzat tulajdonában levő Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft., és a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft., valamint az Önkormányzat tagságával működő társulások által fenntartott intézmények, az SZMJV Önkormányzatának Szociális Központja és SZMJV Önkormányzatának Humánszolgáltató Központja részére intézményi, valamint közvilágítási célú villamosenergia és földgáz energia beszerzésére
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
28. Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
29. Tájékoztató a köztemetők 2021-2022. évi működéséről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Katz Zoltánné igazgatóságvezető
Meghívott: Nyakas László ügyvezető
 
30. Javaslat az elektromos autó töltőállomások üzemeltetésre való átadásának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
31. Javaslat sportolók részére biztosított önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, OKSI
 
32. Kérelem önkormányzatot illető elővásárlási jog törlésére
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezte: GVB
 
33. Javaslat közmeghallgatás időpontjának kitűzésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
34. Javaslat a helyi tömegközlekedés racionalizálására irányuló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
35. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat egyes intézményei alapító okiratának módosítására, valamint az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolásának kiegészítésére
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
36. Javaslat a Szent István téren a Pénzverő c. szobor elhelyezésére
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: KCV
 
37. Javaslat alapítványok támogatására  
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
38. Beszámoló a közgyűlési, bizottsági és polgármesteri hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
39. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnokságát érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
40. Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megbízására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
41. Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
42. Javaslat A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. Alisca Terra Nonprofit Kft-be történő beolvadásával összefüggő végleges vagyonmérlegek elfogadásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
43. Javaslat az Alisca Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő 49%-os üzletrészének értékesítésével, a veszteséges ületi terv módosításával összefüggő tájékoztatás elfogadására
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: Szabó Antal ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB
 
44. Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Szabó Antal ügyvezető igazgató
Előadó: Szabó Antal ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
45. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, OKSI
 
46. A KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
47. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. és a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
48. Javaslat a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. és a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
49. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, KCV
 
50. A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
51. Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető, társulási tanács elnöke
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető, társulási tanács elnöke
 
52. A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő
Előadó: Csötönyi László képviselő
Véleményezésre felkérve: KCV
 
53. A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság beszámolója a Közgyűlés 2021. december 2. napi ülésére érkezett interpelláció kivizsgálásának eredményéről
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő
Előadó: Csötönyi László képviselő
 
54. Kérdések, interpellációk
 
Napirendre nem javasolt előterjesztések:
 
1. Javaslat önkormányzati álláspont kialakítására a Magyarországot megillető források mihamarabbi felszabadításával és az energiaválsággal kapcsolatban- Az előterjesztő visszavonta
(209. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Gyurkovics János alpolgármester
 
2. Javaslat a TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára- Az ügyben Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági döntés született, így az előterjesztő visszavonta
(205. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
Szekszárd, 2022. november 18.