kiscimer.jpg
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. augusztus 25. (csütörtök) napján
10 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
A rendkívüli ülés indoka: Előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala
 
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. Javaslat a TOP-6.7.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt befejezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(165. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
2. Javaslat a víziközmű rendszer további üzemeltetése érdekében az Integrációs Programban való részvételről
(149. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
 
3. Javaslat a Modern Városok program keretében megvalósítandó Rekreációs központ és Új városi rendezvény- és sportcsarnok megtervezésével kapcsolatos további intézkedések megvalósítására
(160. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
4. Javaslat a VI. számú háziorvosi körzettel kapcsolatos döntések meghozatalára
(163. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
5. Javaslat önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés meghozatalára
(164. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
6. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(155. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
7. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2022. (……) önkormányzati rendelete a szépkorúak karácsonyi támogatásáról (t e r v e z e t)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2022. (VIII. …..) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
10. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
11. Javaslat a MEGÁLLAPODÁS ELJÁRÁSRENDRŐL az „Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon” megnevezésű, az állami (kormányzati) magasépítési beruházás megvalósítása keretében a BMSK Zrt-vel (Beruházási Ügynökséggel) kötött együttműködési megállapodás módosításáról és az eszközbeszerzéshez kapcsolódó tervezési szerződés módosításához szükséges szerződések megkötéséről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
12. Javaslat nemzetközi versenyen való részvétel támogatására
(156. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
13. Javaslat központi orvosi és háziorvosi ügyelet közös diszpécser szolgálati feladatainak ellátására vonatkozó együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára
(151. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
14. Javaslat az V. számú gyermek háziorvosi körzet feladatainak ellátására kiírt, területi ellátási kötelezettséggel járó pályázati felhívás jóváhagyására, valamint a körzet működésével kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára 
(152. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
15. Javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére
(162. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
16. Javaslat önkormányzati ingatlan további hasznosítására
(137. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Magyar Károly igazgatóságvezető
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
17. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonban lévő gazdasági társaságai munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőinek 2022. év I. félévében igénybe vett szabadságairól szóló beszámolója
(153. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2022. augusztus 22.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester