A testület feladatai

 1. Véleményezi a Városi Rendőrkapitányság, valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves beszámolóját.
   
 2. Véleményezi a városi térfigyelő kamerarendszer működését, javaslatot tesz kamerák elhelyezésére vagy áthelyezésére.
   
 3. Állást foglal a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában, közlekedésbiztonsági ügyekben.
   
 4. Figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét. Elemzi a folyamatosan változó közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, illetve véleményezi a közbiztonsági stratégiákat, aktualizálja a rövidtávú célokat.
   
 5. Kapcsolatot tart a Városi Rendőrkapitánysággal, Polgárőrséggel, a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Büntetésvégrehajtási Intézettel, a rend- és közbiztonság védelmére létrejött, a városban működő civil szervezetekkel bűnmegelőzési, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban, és szükség szerint egyeztet a döntéseket megelőzően.
   
 6. A bűnmegelőzési, közbiztonsági közlekedésbiztonsági feladatok érdekében felveszi a kapcsolatot a közbiztonsági tevékenységet folytató vagyonvédelmi cégekkel, valamint közbiztonsági civilszervezetekkel, annak érdekében, hogy feladataikat hatékonyan tudják gyakorolni. közreműködik a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonságot segítő társadalmi szervek és a városi rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat együttműködésének koordinálásában és
   
 7. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közbiztonsági koncepció végrehajtását és javaslatot tesz a feladatok ellátására.
   
 8. Figyelemmel kíséri a lakossági igényeket a közbiztonság területén.

 

A testület ügyrendje