Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat közbiztonsággal
kapcsolatos feladatai ellátásának segítésére Közbiztonsági Tanácsadó Testületet hozott létre.