Ikt. szám: VI/A 246-2/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. február 23-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Páskum terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés


1.    / napirendi pont 
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2015. évi működéséről
(28. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke

2.    / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3.    / napirendi pont 
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4.    / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

5.    / napirendi pont
Vissza nem térítendő költségvetési támogatásból eredendő betét lekötés
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

6.    / napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7.    / napirendi pont 
Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló megállapodás jóváhagyására
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

8.    / napirendi pont 
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:    Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

9.    / napirendi pont 
Caritas Alapítvány támogatási kérelme
(41. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10.     napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

11.    / napirendi pont 
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(40. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

12.    / napirendi pont 
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(38. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

13.    / napirendi pont 
Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(37. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

14.    / napirendi pont 
A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása
(45. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

15.    / napirendi pont 
4. számú vegyes fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
(65. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

16.    / napirendi pont 
A XIII. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
(50. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

17.    / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

18.    / napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

19.    / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. február 19.        dr. Tóth Gyula sk.
        SZEB elnök